บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถานที่น่าเที่ยว เมืองเชียงตุง - Keng Tung ( Kyainge Tong ) Travel

สถานที่น่าไปเที่ยวมากที่สุดในเมืองเชียงตุง ที่ผู้คนในเชียงตุงนิยมชอบไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ไปตามชมกันสิว่าจะมีที่ไหนในเมืองเชียงตุงที่น่าไปเที่ยวชมกันบ้าง


หนองตุง เชียงตุง
 หนองตุง เชียงตุง 2


หนองตุง เชียงตุง 3


วัดพระเจ้าหลวง เชียงตุง
 
 

วัดพระเจ้าหลวง เชียงตุง 2


พระพุทธมหามัยมุนีจำลอง วัดพระเจ้าหลวง 3
 
 
แม่น้ำขืน หัวน้ำเจียงพอง เชียงตุง
 
 
พระเจ้าหลวง หนองเงิน เชียงตุง
 
 
วัดหนองเงิน เชียงตุง
 
 
 
วัดพระธาตุจอมดอย เชียงตุง
 
 
 
กาดหลวง เชียงตุง


กาดหลวง เชียงตุง 2
 


น้ำตกหัวยาง เชียงตุง
 
 


น้ำตกหัวยาง เชียงตุง 2
 
 
น้ำตกเปงเต้า เชียงตุง


น้ำตกเปียงเต้า เชียงตุง


น้ำตกเปียงเต้า เชียงตุง 2


หนองปลาบ้านกอม เชียงตุง
 
 
 
หนองปลาบ้านกอม เชียงตุง 2
 
 

หนองปลาบ้านกอม เชียงตุง 3
 
 
 
หนองปลาบ้านฮะ เชียงตุง
 
 
 
หนองปลาบ้านฮะ เชียงตุง 2
 
  


หนองปลายางหก เชียงตุงแม่น้ำขืน ตาวเหนี้ยว ลาเมือง เชียงตุง
 
 
 
ตาวเหนียว ลาเมือง เชียงตุง 2


น้ำพุร้อนบ้านหล้าว เชียงตุง


น้ำพุร้อนบ้านหล้าว เชียงตุง 2


น้ำพุร้อนบ้านหล้าว เชียงตุง 3
 
 

กาดเต่า เชียงตุง
 
 

1 ความคิดเห็น:

  1. วันหยุดยาว ๆ น่าจะเดินทางไปเที่ยวบ้างนะ 1-4 พฤษภาคม 2558

    ตอบลบ