บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลูกแก้ว(ส่างลอง) ชาวไทเขิน(ขึน) ไตขืน เมืองเชียงตุง Tai Khun,Hkun Keng Tung, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း

ภาพลูกแก้ว (ส่างลอง) ชาวไทเขิน(ขึน) ไตเขิน ไตขืน บ้านกาดบุ้ง เมืองเชียงตุง เป็นภาพจากงานตาล ( ทำบุญ ) ของตระกูลบ้านใหม่ หมู่บ้านกาดบุ้ง และ บ้านใน กาดบุ้ง 
 Tai Khun,Hkun Kad Bung ( Kat Bung ) Keng Tung, Kyaing Tong, က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ
ꨀꨤတ္ဝုင္ꨳ ꨀꨱင္းတုင္, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု

ไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
 Tai Khun Kad Bung ( Kat Bung ) Keng Tung, Kyaing Tong,  
ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


ไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
 Tai Khun Kad Bung ( Kat Bung ) Keng Tung, Kyaing Tong,  
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
 Tai Khun Kad Bung ( Kat Bung ) Keng Tung, Kyaing Tong,  
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


  
ไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
 Tai Khun Kad Bung ( Kat Bung ) Keng Tung, Kyaing Tong,  
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ1 ความคิดเห็น:

  1. พิธีบวชลูกแก้ว เหมือนในไทย มีการแห่นาค ทำขวัญนาค บ้างก็ขึ้นช้าง ขึ้นม้า หรือไม่ก็นั่งแคร่ เหวี่ยงนาค เป็นการทดสอบ

    ตอบลบ