บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชุดสาวไทเขิน(ขึน) ชุดไตขืน สาวเชียงตุง - Tai Khun Girls in Kengtung ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း

ชุดสาวไทเขิน(ขึน) ไตยเขิน ไตขืน เชียงตุง - Tai Khun,Hkun Girls in Keng Tung, Kyaing Tong
 ꨀꨤတ္ဝုင္ꨳ ꨀꨱင္းတုင္, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း 
 က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


สาวไทเขิน สาวไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girls in Keng Tung, Kyaing Tong
  ᩈᩣ᫓ꨀꨤတ္ဝုင္ꨳ ꨀꨱင္းတုင္, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


ชุดสาวไทเขิน(ขึน) บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
Tai Khun,Hkun Kad Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᩈᩣ᫓ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


สาวไทเขิน(ขึน) บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
Tai Khun,Hkun Girl in Kad Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


ชุดไทเขิน(ขึน) ชุดไตขืน สาวกาดบุ้ง เชียงตุง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း
สาวไทเขิน(ขึน) สาวไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း
สาวไทเขิน(ขึน) สาวไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


สาวไทเขิน(ขึน) สาวไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း

สาวเชียงตุง
ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


สาวไทเขิน(ขึน) สาวไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


สาวไทเขิน(ขึน) สาวไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း
สาวเชียงตุง ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


ฟ้อนไทเขิน(ขึน) ฟ้อนไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


สาวไทเขิน(ขึน) สาวไตขืน สาวเชียงตุง กาดบุ้ง
Tai Khun,Hkun Girl in Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
ᩈᩣ᫓ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


ชุดสาวไทเขิน(ขึน) ชึดไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
Tai Khun,Hkun Kad Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᩈᩣ᫓ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း


ชุดเชียงตุง ชุดไทเขิน ชุดไตขืน
2 ความคิดเห็น:

  1. ไปบ้านกาดบุ้งได้อย่างไร

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ชุดที่ใส่สวยงามมาก เป็นผ้าไหม หรือ ผ้าฝ้าย ถักทอเองใช่ไหม

      ลบ