บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขบวนแห่ครัวตานทำบุญ ชาวไทเขิน(ขึน) ไตขึน บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง Tai Khun,Hkun Kat Bung, Keng Tung, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း

 ขบวนแห่ทำบุญของชาวไทเขิน(ขึน) ไตเขิน ไตขืน ขนของตาลขึ้นวัด ของตระกูลบ้านใหม่กาดบุ้ง เชียงตุง เมื่อวันที่ 2/3/2012 / Tai Khun,Hkun Kad Bung Village life in Keng Tung ( Kyaing Tong and Chiangtung ) Shan State, Myanmar
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ
 ꨀꨤတ္ဝုင္ꨳ ꨀꨱင္းတုင္, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


พระ เณร นำหน้าขบวนแห่
 Tai Khun, Kad Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦตามด้วยลูกแก้ว( ส่างลอง ) ไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


ขบวนแห่ครัวตานชาวไทเขิน ไตขืน บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


ขบวนเริ่มเดิน ข้ามสะพานแม่น้ำกลางหมู่บ้าน


ขบวนแห่ครัวตานชาวไทเขิน ไตขืน บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦตั้งขบวนรอ


สาวๆ บ้านกาดบุ้ง 


Tai Khun, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ

แห่ครัวตานทำบุญไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
 Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ

ผู้สูงอายุ


ขบวนแห่ครัวตานชาวไทเขิน ไตขืน บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


ขบวนแห่ครัวตานชาวไทเขิน ไตขืน บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


วัดกาดบุ้ง เชียงตุง


เจ้าภาพปิดท้ายขบวน


ขบวนแห่ถึงบนวัด


พระเทศนาธรรมไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


เณรเทศนาธรรมไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦเณรเทศนาธรรมไทเขิน ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง
  Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


คนเฒ้าคนแก่นั่งฟังพระเทศนาธรรมเจ้าภาพพร้อมลูกหลาน ญาติ ตระกูลบ้านใหม่ กาดบุ้ง
 Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ


เจ้าภาพพร้อมลูกหลาน ญาติ ในวิหาร วัดกาดบุ้ง
 Tai Khun, Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံုဂုံရွမ္း, ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ4 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. บริสุทธิ์ สดใส สวยสดงดงาม ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ล้วนเกิดจากความศรัทธา ในบวรพระพุทธศาสนา..

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ สำหรับคอมเม้นท์

  ตอบลบ
 4. มีโรงแรมอื่นอีกใช่ไหม ที่ไม่ใช่ รื้อวังหลวงมาสร้าง

  ตอบลบ