บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

กาดบุ้ง เชียงตุง Keng Tung( Kyainge Tong ) Kad Bung, Kat Bung ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု

หมู่บ้านกาดบุ้ง เอิ่งกาดถ้าย เชียงตุง Kad Bung(๋ Kat Bung ) Keng Tung, Kyainge Tong
 ꨀꨤတ္ဝုင္ꨳ ꨀꨱင္းတုင္, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု

วัดกาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


พระประธานวัดกาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


 โรงเรียนบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง


ขายของกินตลาดกาดเช้า กาดบุ้ง
Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


ขายของกินตลาดกาดเช้ากาดบุ้ง


ไปทำบุญที่วัด


ไปทำบุญที่วัด


เอาส้าข้าว ไปทำบุญที่วัด
Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု

   
ทำบุญที่วัดวันพระตอนเช้า กาดบุ้ง เชียงตุง
 Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


เณรล้างจานในแม่น้ำกลางหมู่บ้าน
 Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


แม่น้ำพุ กาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


เรียนภาษาไทเขิน ไตขืน


เณรน้อยเรียนภาษาขืน


เรียนธรรมก่อนบวชพระ


เสิร์ฟข้าวงานบุญ


สาวกาดบุ้งฟ้อนงานบุญ
Tai Khun Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု


บัวหล้า กาดถ้าย ที่วัดกาดบุ้ง เชียงตุง
 Kad Bung, Kat Bung, Keng Tung, Kyaing Tong
 ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု






1 ความคิดเห็น:

  1. มีความต้องการ ไปบ้านกาดบุ้ง แต่ไม่รู้จะไปโดยวิธีใด มีรถโดยสารไหม มีโรงแรมไหม มีรถสะกายแลป รับจ้างไหม

    ตอบลบ